Ønsker du å stille ut i Bruksrommet høsten 2019?
Vi inviterer nå billedkunstnere til å sende inn utstillingssøknad. Frist for innsending: 1 november 2018.

Søknaden må inneholde:

Billedmateriale

En kort prosjektbeskrivelse (maks en side)

CV
 

Vedlagt som én PDF-fil (Maks 2 MB).
Merk at søknader som sendes i annet enn gitt format ikke vil bli vurdert.
Søknad sendes til bruksrommet@touscene.com
...................................................................................................................................................................................................

 

Om å stille ut i Bruksrommet:

Bruksrommet er et kunstnerstyrt visningssted initiert av kunstnere ved Atelierhuset på Tou Scene i Stavanger. Programmeringen blir til gjennom fagfellevurdering.

Utstillingene programmeres av en prosjektgruppe tilknyttet Atelierhuset og velges ut fra denne modellen:

- 2 kunstnere velges ut fra en Open Call

- 2 kunstnere inviteres direkte

Bruksrommet er lokalisert i det nybygde atelierhuset på Tou Scene hvor 31 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkene har sine arbeidsplasser, samt Tou Trykk - grafisk verksted Stavanger og en prøvesal for scenekunst. Gjennom å stille ut i Bruksrommet vil man få en god mulighet til å bli godt kjent med det lokale kunstmiljøet i Stavanger.

Kunstner honoreres med 15.000 for å stille ut i Bruksrommet. Honorar skal dekke alle utgifter inkluderer reise, opphold, transport av verk og produksjonsutgifter knyttet til utstillingen og produksjon av verk. Utstillingen vil bli dokumentert i samarbeid med kunstner.

Kommunikasjon/markedsføring:

Bruksrommet er en del av Tou Scene sitt kuraterte program og markedsføres gjennom Tou Scenes kommunikasjonskanaler som primært er nettside, nyhetsbrev, sosiale medier og printet sesongmateriell. Kunstner har ansvar for å levere tekst, bilde og annet nødvendig markedsmateriell til kurator innenfor gitte tidsrammer.


Ustillingenes varighet er en helg: fredag-søndag (vernissage torsdagkveld)

...................................................................................................................................................................................................

Utstillingsprogram 2018:

22.02.18 – 25.02.18 Vilda Kvist, It doesn't matter what I think about black matter

05.04.18 – 08.04.18 Mads Andreas Andreassen, Cat Castle Mouse House, Les anmeldelse CAS

13.09.18 – 16.09.18 Endre Aalrust

25.10.18 - 28.10.18 Kjersti Vetterstad og Georgiana Dobre

...................................................................................................................................................................................................

 

nett2OddbjørnErlandAarstad-5644.jpg
 From the opening of Bruksrommet february 2018 View from performance  It doesn't matter what I think about black matter,  Vilda Kvist Photos: Oddbjørn Erland Aarstad

From the opening of Bruksrommet february 2018
View from performance It doesn't matter what I think about black matter, Vilda Kvist
Photos: Oddbjørn Erland Aarstad

Prosjektgruppen 2019:
Tove Kommedal
Mona Orstad Hansen
Ingeborg Kvame
Evy Tjaland

 

Prosjektgruppen 2018:
Anna Ihle,
Tove Kommedal
Ingrid Toogood
Mona Orstad Hansen

Artboard 1-100.jpg