Utlysning: Etableringsatelierer ledige ved Tou Scene.
Søknad med vedlegg sendes til tou@touscene.com med søknadsfrist 01. juli 2018.

Tou Scene ønsker å støtte nyutdannede kunsthåndverkere og billedkunstnere som ønsker å etablere seg i Stavanger, samt å bidra til et felleskap mellom uetablerte og etablerte kunstnere.

Etableringsatelierene er lokalisert i det nybygde atelierhuset på Tou Scene. 31 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndtverkere har sine arbeidsplasser i bygget, samt Tou Trykk grafisk verksted og prøvesalen Speilet.

Som leietaker i Atelierhuset Tou Scene får du muligheten til å bli en del av et miljø der visuell kunst, musikk, dans og andre kunstformer møtes.

Etableringsatelierene har en begrenset leietid på to år. Det vurderes om det skal åpnes for muligheter for forlengelse. Husleien betales kvartalsvis og subsidieres med 50 prosent. Gratis bruk av prosjektrom følger også avtalen. I tillegg tildeles en månedlig bostøtte på kr 1 000,–.

Atelier 1: 19,9 m², subsidiert leie pr. mnd.: kr 708,–
Atelier 2: 47 m², subsidiert leie pr. mnd.: kr 1 355,–

Kriterier:

-Søkere må ha gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller mastergradsnivå i løpet av de siste tre årene

-Søknaden skal inneholde begrunnelse, CV og en presentasjon av eget arbeid med 10 verk

-Studenter kan ikke søke, med unntak av studenter som uteksamineres våren 2018

-Atelieret skal kun brukes til kunstnerisk produksjon og kan ikke benyttes til lager eller stå ubrukt i lengre perioder

-Ved fravær fra atelieret i mer enn 2 måneder skal det gis en skriftlig orientering til Tou Scene om årsaken til dette

Søknad med vedlegg sendes til tou@touscene.com med søknadsfrist 01. juli 2018.

Tildelingen vil skje innen 15. august med innflytning 1. oktober.

 

 

 

Recipients 2016/2018

Anna Ihle
Siri Borge
Mari Kolbeison