Pool Santa Barbara

Pool Santa Barbara

 

 

Christine Hansen (f.1969) Utdannet blant annet ved Kunsthøyskolen i Bergen og Universitetet i Bergen. Hansen arbeider med fotografi, både nye og gamle teknikker som cyanotypi. Arbeidene hennes befinner seg ofte i grenselandet mellom den personlige og kollektive historien. Hun har gjort flere stedspesifikke prosjekter knyttet til for eksempel byggeplasser, flyplasser. I senere prosjekter har hun utforsket vegetasjon og landskaper i relasjon til familie og tidlige minner.  

Hansen har gjort kuratoriske prosjekter og skriver om kunst og fotografi.

www.christinehansen.no