Siri Borge (f.1985) startet sitt kunststudium ved Prosjektskolen Kunstskole, etterfølgt av ett år på Strykejernet Kunstskole i Oslo (2009-11). Etter dette fullførte hun sin BA ved Bergen Kunstakademi våren 2014. Hennes kunstneriske praksis er ofte aksjonistisk med politiske rettede verk. Det være seg feministisk, kulturpolitisk eller miljøproblematikk. Det sentrale i hennes senere verk er kvinnekroppen, både innen medisin og kjønnsideal. Hennes tilnærmelse til kunsten blir ofte preget av satire og sarkastiske grep. Mediebruk varierer fra skulpturelle, fotografiske og videobaserte elementer, ofte satt sammen til større installasjoner.

For tiden er hun basert i Stavanger hvor hun drifter Galleri Artilleri, ett grenseløst visningssted med hovedfokus på bruk av det offentlige rom. Eksempelvis Occupy Landscape, en serie verk av lokalt fødte og ofte uetablerte kunstnere presentert på sokkelen som tidligere bar Baraba Hepworths skulptur "A figure for Landscape", nå tomme sokkelen utfor Kunsthall Stavanger. Her har hun også vært styreleder for det kunstnerdrevne visningsrommet Studio17 i overkant av 2 år.