Installasjonsfoto av  BARDO , 2015, 2.58 min

Installasjonsfoto av BARDO, 2015, 2.58 min

 

 

Tove Kommedal (f. 1970) har en kunstnerisk praksis som er tverrmedial og forskningsbasert. Hennes arbeider har en sosio-politisk forankring og eksperimenter med det sosiale potensialet i kunst, ofte i form av relasjonelle prosjekter. Hennes metode er å oppsøke fagfolk fra andre disipliner, for å utvide sine erfaringer og effekten av sitt eget arbeid. Prosjektene kan strekke seg over flere år, og manifestere seg i utstillinger, publikasjoner eller ulike sosiale tiltak.

Bardo (se foto) adresserer individets utilstrekkelighet i møtet med en global miljøkrise og har et apokalyptisk preg.

www.tovekommedal.com